Voor Sr Interim Management, CFO Services en Coaching Services hanteren wij de hoogste professionele en morele standaarden.

M-Finn gaat projectmatig en grondig tewerk om ieder project met de nodige passie en succes te ronden.

Iedere klant en ieder project is uniek, en vraagt een specifieke en gerichte aanpak. U staat centraal in onze approach.

Tijdens een Intakegesprek bespreken we uw project, correct gekaderd naar Scope, Timing, Budget, Rapportering, en andere bepalende variabelen zoals Urgentie, Cultuur, Strategie, Technologie, Teams, ea.

Wat volgt is een scope-bepaling, als leidraad doorheen het project.

Scope, Timing, Budget en Voortgang worden op geplande tijdstippen besproken, en waar nodig bijgestuurd.

M-Finn  staat voor volgende Kernwaarden :  Juiste Match, Kwaliteit, Communicatie en Resultaat.   

Samen werken,  Samen Succes !